Navigate / search

Kuhu autokooli minna ?

Iga noor, kes on otsustanud omandada autojuhiloa, seisab valiku ees, millist autokooli valida. Kuna eestlased on küllaltki hinnatundlikud siis langetakse hinna ohvriks mida üks või teine autokool oma õpilastele lubab. Pärast alles ilmnevad nüansid millest algul polnud juttugi, kuid väga osava reklaamiga ei olnudki vaja neil teemadel rääkida.

juhiload
a-kat

Järgnevalt toome välja mõningaid soovitusi, millele tuleb enne õpingute algust tähelepanu pöörata, et vältida hilisemat pettumust autokoolist:

Tähelepanu tuleks osutada veel asjaolule, et kui alla 26-aastane koolitatav ise tulu ei teeni, oleks tal mõttekas lasta koolituskulud kinni maksta isikul, kes tulu teenib. Siis on ka temal kaudselt võimalik tulumaks tagasi saada. Juhul kui autokooli õpetaja on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), siis õpilasel jääb tulumaks saamata, kuna FIE-el ei ole haridusministeeriumi ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba. Et maksetest saaks hiljem parema ülevaate ning vältida vaidlusi koolitustasude osas, soovitan maksed teha alati võimalusel ülekandega autokooli arvele ja vältida sularahas sõiduõpetajatega arveldamist.

Kas koolitusmaksumuse sees on kõik määrusega ettenähtud koolitused? Kas koolitustasu sisaldab eksamitasusid? Mis juhtub läbikukkumisel ? Ega sõiduplatsi eest ei tule täiendavalt juurde maksta.

Koolitatav peaks teada saama, milliseid koolitusi sisaldab endast koolitusmaksumus – B-kategooria algastme koolitus koosneb teooria ja sõiduõppest (miinimummaht on 25 tundi teooriat ja 20 tundi sõitu) lisaks on vaja läbida libedasõidu riskivältimise koolitus (2 tundi teooriat ja 1 tund sõitu) maanteeameti poolt heakskiidetud õppeväljakul ja pimedaaja koolitus (1 tund teooriat ja 1 tund sõitu). Viimast võib läbida suvisel ajal ka spetsiaalsel simulaatoril. Lisaks tuleb koolitataval läbida ka esmaabikoolitus.

Kas koolitusmaksumuses on sees ka eksamitasud ? Kui neid seal sees pole siis palju on nende kogumaksumus. Samuti ei ole õpilasele garanteeritud eksamitest koheselt läbisaamine, mistõttu tuleks arvestada lisasõidutundidega ning ka korduseksamitega, mille maksumuste kohta peaks enne koolitust õpilane informatsiooni koguma.

Usaldus.

Autokool omab õppeautot ja õppeklassi. Kas olete ikkagi saanud teenust täie raha eest, või on midagi veel võimalik saada ? Nagu jutus välja tuli siis õppekava on üles ehitatud väikestest koolitustest, mille eest on võimalik alati kavalalt raha juurde küsida. Koolitatav võib ka järele uurida kas autokoolil on maanteeametis heakskiidetud õppesõiduväljak, millel on võimalik läbi viia kõiki võimalikke koolitusi.

Kas autokoolile tasutud maksetest tagastatakse tuludeklaratsiooni täitmisel tulumaks?
Vastavalt tulumaksuseadusele on isikul õigus saada koolituskuludelt tagasi tulumaks. Tulumaks tagastatakse järgmisel aastal peale koolituse eest tasumist. Hetkel on tagasimakstava osa suurus 21%.

Kõige olulisemaks faktoriks võib siiski õpilase jaoks nimetada tema otsest õpetajat, kellega sõidutunde koos jagatakse ning õpetaja kogemus peab õpilasele üle kanduma ilma liigse stressita.

Üldjuhul on kasutusel selline süsteem FIE-dega sõitmisel. Viimasena märgitud juhul ei pruugi õpetaja olla piisavalt motiveeritud õpilast kiiresti sõitma õpetama, kuna tema peamine teenistus algab alles pärast 20 sõidutundi. Samuti vältige autokoole, mis vaevlevad õpilaste puuduse käes ning seetõttu on sunnitud koolitatavaid võimalikult kaua kinni hoidma. Kui õpetajaga koostöö ei klapi, ärge kartke vahetada õpetajat, ka see tuleb eelnevalt välja selgitada, kas selline asi on kooli “reeglite“ järgi lubatud ning kas teile on pakkuda teist õpetajat.

Algmaterjalid, õppevahendid autokooli jaoks.

Ilmselt samu nippe jagab ka maanteeameti kodulehekülg. Kui teile valitud kool ei sobi, siis ärge kartke vahetada autokooli!

Kuidas on lood kooli võimekusega pakkuda õpilastele pimeda ning libedasõitu. Milline võimalus on täiendavaid teste/ülesandeid internetis lahendada. Kui mingil põhjusel jääb haiguse tõttu mingil koolitusel osalemata, siis mida peab tegema järelloengu jaoks, kas seda on võimalik e-keskkonnas lahendada ? Samuti peab e-keskkond olema heaks kiidetud maanteeameti poolt.

Lisaks eelnevale on kasulik enne otsuse tegemist tutvuda lähemalt ka autokooli majandusliku olukorraga. Külastades krediidiinfo kodulekülge, saate teada, kas makstes ära koolitustasu saate ka selle eest teenuse või sulgeb selle järgselt kool oma uksed, sest maksuvõlad riigi ees sunnivad seda.

Vaipade ja pehmemööbli puhastamine

Need, kes vaevlevad tolmulestafoobia käes või peavad taluma koide rünnakuid, taipasid ehk hiljutist pakast ära kasutada. Kel see seekord tegemata jäi, neil jääb loota uuele külmalainele – miinuskraadidest on kodu kasimisel palju abi.

www.puhastushaldjas.ee

Mida pikemalt kestab paarikümnekraadine pakane, seda rohkem on aega kutsumata külaliste hävitamiseks: koid ja tolmulestad hukkuvad alla 20 külmakraadi juures juba kuue tunniga, 18–20kraadise külma käes ööpäevaga.

Et ilmale iialgi loota ei saa, mõelge läbi, millised vaibad-rõivad-tekid-padjad kõige rohkem tõhusat puhastust vajaksid ja tarige need esimeses järjekorras rõdule või aeda tuulduma. Eramuomanikel on sellega muidugi muretum, suurte kortermajade ümbruses tasub kõigel, mis rõdule ei mahu, hoolega silm peal hoida.

NORWEX MICROFIIBER TOOTED.
Microfiiber puhastustooteid hakati valmistama Norras 1994.a. firmas Miljoprudukter AS. Tänaseks on emafirma asunud Kanadassse, see suhteliselt noor ja tugeva marketingiga ettevõte on juhtiv microfiiber toodete ja uute koristustehnoloogiate alal. Norra eksperimendist puhastuse uue tehnoloogia vallas ongi tuletatud nimetus NORWEX.

Norwexi juhtmõte on loodussäästlik puhtus meie kodudes.Norwexi tooted ei vaja mitte mingeid kemikaale sisaldavaid puhastusvahendeid, vesi ja microfiiber kangas on kogu tehnoloogia alus.Sellest tulenevalt säästame keskkonda, enda ja lähedaste tervist kodukeemia mõjude eest.

Norwexi microfiiber toodete eelised on:
• Odavaim koristusviis- vee ja pikaaegse kasutusega microfiiber (MF) kangaste kasutamine on kokkuhoidlik, ei ole vaja teha kulutusi kodukeemia vahenditele
• Kiirus ja efektiivsus – puhta vee ja MF kangaga tehtud koristus on põhjalik ja tulemus kestev
• Tervislik – ei kahjusta tervist, kuna kemikaale ei tarvitata
• Loodussäästlik – ei kasutata keskkonda koormavaid kemikaale

https://www.youtube.com/watch?v=3SGfl7NL9xo

MF kanga koostis ja töö põhimõte. MF on imepeenike polüesteri ja plüamiidi segakiud, mille paksuseks on 1/200 inimese juuksekarva paksusest. Ühes Norwexi kõrgemakvaliteedilises MF kangas on ca 2 miljonit MF kiudu. Ühes grammis MF tootes on 69 km kiudu.Konkureerivate toodetega võrreldes on Norwexi microfiiber kangastel parimad tiheduse näitajad, seega ka parem puhastusvõime. Puhastusvõime põhineb antistaatilisel (kuivkoristuse puhul) ja kapillarjõul (märgkoristuse puhul). MF kanga struktuur annab nii positiivseid kui negatiivseid laenguid, tänu millele töötab ta nagu tolmuimeja, olles võimeline endasse imema 7 korda rohkem mustust, kui on kanga enda kaal. Mustus imendub lappi ja ei pudene sealt välja. Puhastatav pind on koheselt puhas ja kuiv. MF kangas tekitab antistaatilise oleku. Tolm ja mustus kogunevad samale pinnale pikema aja jooksul, kui puhastada sama pinda mõne teise tootega. Märgkoristusel annab eeliseid väga suur vee imemise võime. Alloleval joonisel võrreldakse MF ja puuvillast kangast, sruktuurne MF kangas on võimeline endasse koguma ja endas hoidma kordades rohkem mustuse osakesi.
Kuna kõik puhastatavad pinnad saavad MF kangaga puhastades koheselt puhtaks ( ei toimu ühe (mustuse)kihi asendamist teise (kemikaali) kihiga) nagu see kodukeemiaga puhastades toimub, ei jää mikroobidel paljunemiseks enam soodsat keskkonda. Kui võrrelda tavalist põrandamoppi MF kangast mopiga on esimeses mikroobide paljunemiseks väga head tingimused.
Norras kasutatakse Norwexi kangaid opiruumise desinfiseerimiseks. Kemikaalidega desinfitseerimisel tapetakse küll bakterid, kuid nende jääkidel hakkab umbes poole tunni pärast kasvama uus kiht baktereid. Microfiiber kangas korjab aga bakterid oma sisse ega lase neid sealt enam välja, seega ei jää pinnale surnud baktereid ja saastumine toimub uuesti tunduvalt pikema aja järel.

MF kanga hooldus. Mustuse eemaldamine MF kangast toimub pesemise teel. Pesta võib käe vahel seebi ja veega, või pesumasinas pesuvahendeid kasutades. Vee temperatuur võib olla kuni 90 kraadi. Ei tohi kasutada konditsioneere (pesuloputusaineid), kuna struktuurne MF kangas imab konditsionneri niivõrd, seda ei ole võimalik välja loputada. MF kanga kauakestvust iseloomustab see, et teda on võimalik pesumasinas pesta kuni amortiseerumiseni 2000 korda. Microfiiber põrandamopi hooldamisel tuleb silmas pidada, et märgkoristuse mopp ei jääks pärast töötamist kuivama mopihoidjale. Moppi on vaja kuivatada eraldi, et kinnitustarrad ei kahjustuks.

MF kanga tootmine. Tootmine on koondatud suurte tekstiilitraditsioonidega Hiinasse. Tootmine on puhas, allutatud emafirma kontrollile, Saksamaalt pärit kaasagne sisustus tagab ühtlase kvaliteedi. Ometi on ka selle tootmise juures operatsioone, mida kvaliteedi saavutamiseks sooritatakse käsitsi: näiteks sulatatakse kangaste nelja nurga owerloki otsad küünlaleegil, mis tagab hargnematuse.

MF kanga kasutamine. Norwexi MF kangad on kasutusel kodukoristusel, tervishoiuasutustes, hotellides, restoranides, kõrgtehnoloogiliste seadmete hooldusel, büroodes ja kus iganes. Lai tootevalik annab võimaluse täielikult loobuda kemikaalide kasutamisest erinevates kohtades. Eriti peab soovitama MF kangast tooteid inimestele, kes on allergilised. Lisaks annavad microfiiber tooted head efekti pööratud naha, nahkmööbli, tugevasti määrdunud käte, ujumisprillide jm puhastamisel. On välja kujunenud rahvusvaheline värvikood professionnalses koristuses:punane –WC, sinine-elutuba, roheline-köök, kollane- vannituba. Neid värve saate vastavalt ka oma klientidele soovitada Isiklikus hügieenis leiavad kasutamist Microfiiber saunalinad, turbanid, meigirätikud ja mäekristallist deodorandid.
Norwexi MF tooteid turustatakse Norras, Kanadas, USA-s, Austraalias, Jaapanis, Hiinas, Taanis, Lätis ja 2003.a. sügisest ka Eestis. 2004. a. Alustati müügiga Iirimaal, Venemaal, Ukrainas ja Islandil.

Häid trikke, kuidas kodus hambaid valgendada

Alginfo

Enamus edukad näitlejannad jäävad silma lisaks ilusale väljanägemisele silma ka oma täiusliku naeratuse poolest, mõtle näiteks Julia Robertsi, Emma Robertsi, Blake Lively või Anne Hathaway. Ent ärge mõelgem, et kõik edukad on sündinud lumivalgete hammastega, neil on tegelikult palju abilisi, kes nende naeratuse eest hoolt kannavad.

Los Angeleses tegutsev hambaarst dr Sherri Worth, kelle klientide hulka kuulub ka palju kuulsusi, jagas trikke, kuidas igaüks saaksid kodus oma naeratust kaunimaks saada, kirjutab Elle.

Sega kokku plekke eemaldav pasta

Sega kokku 3 teelusikat soodat ja kaks teelusikat vesinikperoksiidi ja kasuta seda pastat, et eemaldada hammastelt laike (kuid ära hõõru nii teraseliselt, et ohustada hambaemaili). Hea nõuanne oleks proovida vesinikperoksiidilahust, mille toime on 3 protsenti või väiksem.

•    Joo musti vedelikke kõrre abil

Mustad joogid – kohv, tee, punane vein – teevad hammastele laike. Samas ei taha keegi ju loobuda hommikukohvist. Tore, et on probleemile hõlbus lahendus: joo musti jooke kõrre abil ning loputa suud ja pese hambaid alati peale tumedate vedelike tarbimist.

•Üks õun ööpäevas hoiab hambaarsti eemale ja aitab kaasa hambaid pesta. Paljud usuvad, et õunasöömine abistab hambaid puhastada ning eemaldab hammastelt kõik plekid.

•    Vahel abistab õige huulepulga kasutamisest

Erepunase huulepulga kasutamine toob hambad paremini esile ning jätab mulje, et hambad on tegelikust valgemad. Trikk on: eelista sinise alatooniga huulepulka oranžikale huulepulgale, kuna esimene muudab hambad näiliselt valgemaks.

Kontakläätsede valimine

Kuidas valida kontaktläätsi?

www.pupilo.ee

Kui Sa pole varem kontaktläätsi kasutanud, siis esmalt soovitame Sul külastada silmaarsti või optometristi, kes kontrolliks Sinu silmad üle ning määraks Sulle kontaktläätsede retsepti. Lisaks selle õpetatakse Sulle selgeks ka kontaktläätsede kasutamine ja hooldamine. Kui Sul kontaktläätsede retsept olemas, siis saad enda jaoks parimad läätsed Pupilo veebipoest mugavalt, soodsalt ja kiiresti tellida!

Kuidas valida endale kõige paremaid kontaktläätsi?

Läätsede valik sõltub paljustki Sinu elurütmist, harjumustest, hobidest ja ka silma seisundist. Laias laastus võib kontaktläätsede kasutajad jagada 3 rühma:

 1. 1. Sportlased või aktiivselt spordiga tegelevad inimesed.Kindlasti on kontaktläätsed väga hea valik spordiga tegelevatele inimestele, kuna läätsed ei kitsenda vaatevälja, ei lähe uduseks ega purune ekstreemsetes olukordades. Näiteks paljudel spordialadel on prillide kasutamine üldsegi keelatud (ohtlik nii endale kui teistele mängijatele).
 2. 2. Silmavärvi muutmiseks mõeldud läätsed.Järjest enam koguvad populaarsust värvilised kontaktläätsed, mis on saadaval nii 0-tugevusega, kui ka miinuste ja plussidega. Lisaks sellele, et ka need kontaktläätsed aitavad paremini näha, on võimalik nendega muuta totaalselt ka enda väljanägemist. Olemas on ühetoonilisi värvilisi läätsi, mustriga loomulikke värvilisi läätsi ning päris crazy väljanägemisega nii-öelda Halloweeni kontaktläätsi.
 3. 3. Lihtsalt mugavamaks eluks/vahelduseks prillidest.Tegelikkuses ei pea ju kontaktläätsede kasutamiseks mingit erilist põhjust olema. Kontaktläätsede põhiline eesmärk on ikkagi see, et need aitavad paremini näha ning tänapäeval on kontaktläätsed niivõrd mugavad, et miks mitte enda elu paremaks ja mugavamaks muuta!?

Kontaktläätsi võib jagada kasutusaja järgi 5 erinevasse kategooriasse:

 1. 1. 1-päevased kontaktläätsedÜldiselt kõige silmasõbralikumad ja mugavamad, sest ei vaja mingit erihooldust (Sul ei ole vaja hooldusvedelikku ja konteineri). Iga päev saad kasutusele võtta uued ja puhtad kontaktläätsed. Kindlasti sobivad ka väga hästi inimestele, kes igapäevaselt kontaktläätsi ei kasuta, sest igapäevaseks läätsekandmiseks oleks sobilikum (ka rahakotile) 1-kuulised kontaktläätsed.

  Populaarsemad 1-päevased läätsed:

  1. 1. 1-Day Acuvue TruEye
  2. 2. Focus Dailies Aqua Comfort Plus
  3. 3. Soflens Daily Disposable
  4. 4. Dailies Total 1 
 2. 2. 1-kuulised/ööpäevaringseks kasutamise kontaktläätsedParim lahendus igapäevasele läätsekandjale. Tänapäeval on 1-kuulised kontaktläätsed väga kõrge hapniku läbilaskevõimega (Dk/t), mistõttu on need silmas väga mugavad. Väga paljud 1-kuulised kontaktläätsed on ka ööpäevaringseks kasutamiseks mõeldud läätsed, mis tähendab siis seda, et kui mingil põhjusel ei saa ööseks läätsi silmast eemaldada (ei ole konteinerit/hooldusvedelikku või ununevad), siis midagi sellest ei juhtu. Näiteks maailma parimaid Biofinity läätsi lubab tootja ööpäevaringselt lausa 30. ööpäeva järjest silmas hoida.

  Populaarsemad 1-kuulised/ööpäevaringsed läätsed:

  1. 1. Biofinity
  2. 2. Acuvue Oasys
  3. 3. Air Optix Aqua
  4. 4. Soflens 59
  5. 5. Pure Vision 
 3. 3. Värvilised kontaktläätsedJärjest enam populaarsust koguvad läätsed, mis saadaval nii 0-tugevusega (tervetele silmadele), kui ka miinust ja mõningatel juhtudel ka pluss tugevustega. Eriti populaarsed ja ägedad on ColourVUE 3-kuulised värvilised läätsed, mida kasutatakse aktiivselt ka telesaates Su Nägu Kõlab Tuttavalt, et esinejaid parodeeritava sarnaseks muuta!

  Populaarsemad värvilised läätsed:

  1. 1. ColourVUE BigEyes Pretty Hazel
  2. 2. Cheerful Fresh Green
  3. 3. Cheerful Creamy White
  4. 4. ColourVUE Glamour Blue
  5. 5. ColourVUE BigEyes Party GreenVaata kõiki värvilisi kontaktläätsi:
   www.pupilo.ee/varvilised-laatsed
 4. 4. Toorilised kontaktläätsedKontaktläätsed, mis on mõeldud astigmatismi korrigeerimiseks. Astigmatism on põhjustatud sarvkesta, harvem läätsed ebakorrapärasest ehitusest. Tavaliselt on sarvkest ümar, kuid astigmatismi korral justnagu külgedelt välja venitatud ja ovaalne. Ovaalne sarvkest põhjustab valguse koondumise silmapõhjas kahte erinevasse punkti ja nägemine on udune ja moonutatud.

  Populaarsemad toorilised läätsed:

  1. 1. Air Optix for Astigmatism
  2. 2. Acuvue Oasys for Astigmatism
  3. 3. Biofinity Toric
 5. 5. Multifokaalsed kontaktläätsedÜle 40 a vanustel inimestel nõrgeneb silma võime kohaneda eri kaugustega. Tekib presbüoopia – eaga seotud lähedale nägemise võime halvenemine, mis muutub peale 40–50 eluaastat nägemise korrigeerimist vajavaks probleemiks. Multifokaalsete prilliklaaside ja ka läätsedega on võimalik näha erinevatele kaugustele, kuna klaasid ja läätsed ei ole kogu ulatuses ühesuguse tugevusega. Multifokaalsed kontaktläätsed võimaldavad näha selgelt nii lähedale kui ka kaugele ning seetõttuei ole vajalik kanda lisaks lugemisprille.

  Populaarsemad multifokaalsed läätsed:

  1. 1. Air Optix MultiFocal
  2. 2. Soflens MultiFocal
  3. 3. Pure Vision MultiFocal