Navigate / search

Puhastad ise või tellid puhastusfirma

Puhastad ise või tellid puhastuse

Olgem ausad, kellele meist meeldiks koristamine ja puhastamine. Ilmselt vähestele. Selle pärast on loomulik et üritame seda tüütut ülessannet teiste kaela veeretada. Kuid kas on ka teisi põhjuseid millal puhastusfirma kasutamine on mõttekam kui ise tegemine? Vaatae mõnda poolt ja vastu argumenti. Oma koristaja kasutamine või puhastusfirma sisseostmine sõltub firma pinna suurusest, ruumide keerukusest ning ülesannetest. Firmast olenevalt sobib ühele oma koristaja palkamine, teisele aga koristusteenuse sisseostmine, kuigi ettevõtted on hakanud järjest enam eelistama koristusfirma poolt pakutavat teenust. Viimasel ajal on süvenenud trend anda oma koristajad üle puhastusteenuste pakkujale, kes suudab teenust osutada efektiivsemalt ja töötajaid paremini rakendada.

Kuna ettevõtete jaoks on oluline keskenduda oma põhitegevusele, on puhastusteenust sobivate partnerite leidmisel otstarbekas sisse osta. Teenust on sisse osta kasulikum just seetõttu, et oma koristajaga võib hädasid rohkem olla kui koristusfirma puhul. Koristusteenuse sisseostmine sobib ettevõtetele, kes soovivad keskenduda vaid oma põhitegevusele ning kes vajavad uute põrandakattematerjalide vms pärast professionaalset teenust. Samuti sobib koristusteenus firmadele, mille vajadused ja tööde maht võivad aja möödudes muutuda. Lisaks vähendab teenuse ostmine võimalikke riske.

Oma koristaja sobib aga paremini ettevõtetele, kus on olemas koristusvaldkonnas pädevad juhid ja töötajad, kes saavad igal aastal erialast koolitust. Kui firma asub linnast väljas, eemal teistest ettevõtetest, on mõttekam palgata oma koristaja. Samuti juhul, kui koristuspinna suurus jääb alla 400 m2. Osas firmades koristavad ruume oma töötajad. Oma töötajate täiendav koormamine võib tekitada ettevõttele lisaprobleeme. Kui näiteks sekretär kulutab kaks tundi oma tööajast koristamisele, on sel ajal häiritud ettevõttes asjaajamistöö. Koristusteenuste hinnad sõltuvad koristussagedusest, töövõtetest, koristatava pinna materjalidest ja suurusest, mööbli paiknemise tihedusest ja eripärast ning koristatava pinna asukohast.

Kuhu autokooli minna ?

Iga noor, kes on otsustanud omandada autojuhiloa, seisab valiku ees, millist autokooli valida. Kuna eestlased on küllaltki hinnatundlikud siis langetakse hinna ohvriks mida üks või teine autokool oma õpilastele lubab. Pärast alles ilmnevad nüansid millest algul polnud juttugi, kuid väga osava reklaamiga ei olnudki vaja neil teemadel rääkida.

juhiload
a-kat

Järgnevalt toome välja mõningaid soovitusi, millele tuleb enne õpingute algust tähelepanu pöörata, et vältida hilisemat pettumust autokoolist:

Tähelepanu tuleks osutada veel asjaolule, et kui alla 26-aastane koolitatav ise tulu ei teeni, oleks tal mõttekas lasta koolituskulud kinni maksta isikul, kes tulu teenib. Siis on ka temal kaudselt võimalik tulumaks tagasi saada. Juhul kui autokooli õpetaja on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), siis õpilasel jääb tulumaks saamata, kuna FIE-el ei ole haridusministeeriumi ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba. Et maksetest saaks hiljem parema ülevaate ning vältida vaidlusi koolitustasude osas, soovitan maksed teha alati võimalusel ülekandega autokooli arvele ja vältida sularahas sõiduõpetajatega arveldamist.

Kas koolitusmaksumuse sees on kõik määrusega ettenähtud koolitused? Kas koolitustasu sisaldab eksamitasusid? Mis juhtub läbikukkumisel ? Ega sõiduplatsi eest ei tule täiendavalt juurde maksta.

Koolitatav peaks teada saama, milliseid koolitusi sisaldab endast koolitusmaksumus – B-kategooria algastme koolitus koosneb teooria ja sõiduõppest (miinimummaht on 25 tundi teooriat ja 20 tundi sõitu) lisaks on vaja läbida libedasõidu riskivältimise koolitus (2 tundi teooriat ja 1 tund sõitu) maanteeameti poolt heakskiidetud õppeväljakul ja pimedaaja koolitus (1 tund teooriat ja 1 tund sõitu). Viimast võib läbida suvisel ajal ka spetsiaalsel simulaatoril. Lisaks tuleb koolitataval läbida ka esmaabikoolitus.

Kas koolitusmaksumuses on sees ka eksamitasud ? Kui neid seal sees pole siis palju on nende kogumaksumus. Samuti ei ole õpilasele garanteeritud eksamitest koheselt läbisaamine, mistõttu tuleks arvestada lisasõidutundidega ning ka korduseksamitega, mille maksumuste kohta peaks enne koolitust õpilane informatsiooni koguma.

Usaldus.

Autokool omab õppeautot ja õppeklassi. Kas olete ikkagi saanud teenust täie raha eest, või on midagi veel võimalik saada ? Nagu jutus välja tuli siis õppekava on üles ehitatud väikestest koolitustest, mille eest on võimalik alati kavalalt raha juurde küsida. Koolitatav võib ka järele uurida kas autokoolil on maanteeametis heakskiidetud õppesõiduväljak, millel on võimalik läbi viia kõiki võimalikke koolitusi.

Kas autokoolile tasutud maksetest tagastatakse tuludeklaratsiooni täitmisel tulumaks?
Vastavalt tulumaksuseadusele on isikul õigus saada koolituskuludelt tagasi tulumaks. Tulumaks tagastatakse järgmisel aastal peale koolituse eest tasumist. Hetkel on tagasimakstava osa suurus 21%.

Kõige olulisemaks faktoriks võib siiski õpilase jaoks nimetada tema otsest õpetajat, kellega sõidutunde koos jagatakse ning õpetaja kogemus peab õpilasele üle kanduma ilma liigse stressita.

Üldjuhul on kasutusel selline süsteem FIE-dega sõitmisel. Viimasena märgitud juhul ei pruugi õpetaja olla piisavalt motiveeritud õpilast kiiresti sõitma õpetama, kuna tema peamine teenistus algab alles pärast 20 sõidutundi. Samuti vältige autokoole, mis vaevlevad õpilaste puuduse käes ning seetõttu on sunnitud koolitatavaid võimalikult kaua kinni hoidma. Kui õpetajaga koostöö ei klapi, ärge kartke vahetada õpetajat, ka see tuleb eelnevalt välja selgitada, kas selline asi on kooli “reeglite“ järgi lubatud ning kas teile on pakkuda teist õpetajat.

Algmaterjalid, õppevahendid autokooli jaoks.

Ilmselt samu nippe jagab ka maanteeameti kodulehekülg. Kui teile valitud kool ei sobi, siis ärge kartke vahetada autokooli!

Kuidas on lood kooli võimekusega pakkuda õpilastele pimeda ning libedasõitu. Milline võimalus on täiendavaid teste/ülesandeid internetis lahendada. Kui mingil põhjusel jääb haiguse tõttu mingil koolitusel osalemata, siis mida peab tegema järelloengu jaoks, kas seda on võimalik e-keskkonnas lahendada ? Samuti peab e-keskkond olema heaks kiidetud maanteeameti poolt.

Lisaks eelnevale on kasulik enne otsuse tegemist tutvuda lähemalt ka autokooli majandusliku olukorraga. Külastades krediidiinfo kodulekülge, saate teada, kas makstes ära koolitustasu saate ka selle eest teenuse või sulgeb selle järgselt kool oma uksed, sest maksuvõlad riigi ees sunnivad seda.

Vaipade ja pehmemööbli puhastamine

Need, kes vaevlevad tolmulestafoobia käes või peavad taluma koide rünnakuid, taipasid ehk hiljutist pakast ära kasutada. Kel see seekord tegemata jäi, neil jääb loota uuele külmalainele – miinuskraadidest on kodu kasimisel palju abi.

www.puhastushaldjas.ee

Mida pikemalt kestab paarikümnekraadine pakane, seda rohkem on aega kutsumata külaliste hävitamiseks: koid ja tolmulestad hukkuvad alla 20 külmakraadi juures juba kuue tunniga, 18–20kraadise külma käes ööpäevaga.

Et ilmale iialgi loota ei saa, mõelge läbi, millised vaibad-rõivad-tekid-padjad kõige rohkem tõhusat puhastust vajaksid ja tarige need esimeses järjekorras rõdule või aeda tuulduma. Eramuomanikel on sellega muidugi muretum, suurte kortermajade ümbruses tasub kõigel, mis rõdule ei mahu, hoolega silm peal hoida.

NORWEX MICROFIIBER TOOTED.
Microfiiber puhastustooteid hakati valmistama Norras 1994.a. firmas Miljoprudukter AS. Tänaseks on emafirma asunud Kanadassse, see suhteliselt noor ja tugeva marketingiga ettevõte on juhtiv microfiiber toodete ja uute koristustehnoloogiate alal. Norra eksperimendist puhastuse uue tehnoloogia vallas ongi tuletatud nimetus NORWEX.

Norwexi juhtmõte on loodussäästlik puhtus meie kodudes.Norwexi tooted ei vaja mitte mingeid kemikaale sisaldavaid puhastusvahendeid, vesi ja microfiiber kangas on kogu tehnoloogia alus.Sellest tulenevalt säästame keskkonda, enda ja lähedaste tervist kodukeemia mõjude eest.

Norwexi microfiiber toodete eelised on:
• Odavaim koristusviis- vee ja pikaaegse kasutusega microfiiber (MF) kangaste kasutamine on kokkuhoidlik, ei ole vaja teha kulutusi kodukeemia vahenditele
• Kiirus ja efektiivsus – puhta vee ja MF kangaga tehtud koristus on põhjalik ja tulemus kestev
• Tervislik – ei kahjusta tervist, kuna kemikaale ei tarvitata
• Loodussäästlik – ei kasutata keskkonda koormavaid kemikaale

https://www.youtube.com/watch?v=3SGfl7NL9xo

MF kanga koostis ja töö põhimõte. MF on imepeenike polüesteri ja plüamiidi segakiud, mille paksuseks on 1/200 inimese juuksekarva paksusest. Ühes Norwexi kõrgemakvaliteedilises MF kangas on ca 2 miljonit MF kiudu. Ühes grammis MF tootes on 69 km kiudu.Konkureerivate toodetega võrreldes on Norwexi microfiiber kangastel parimad tiheduse näitajad, seega ka parem puhastusvõime. Puhastusvõime põhineb antistaatilisel (kuivkoristuse puhul) ja kapillarjõul (märgkoristuse puhul). MF kanga struktuur annab nii positiivseid kui negatiivseid laenguid, tänu millele töötab ta nagu tolmuimeja, olles võimeline endasse imema 7 korda rohkem mustust, kui on kanga enda kaal. Mustus imendub lappi ja ei pudene sealt välja. Puhastatav pind on koheselt puhas ja kuiv. MF kangas tekitab antistaatilise oleku. Tolm ja mustus kogunevad samale pinnale pikema aja jooksul, kui puhastada sama pinda mõne teise tootega. Märgkoristusel annab eeliseid väga suur vee imemise võime. Alloleval joonisel võrreldakse MF ja puuvillast kangast, sruktuurne MF kangas on võimeline endasse koguma ja endas hoidma kordades rohkem mustuse osakesi.
Kuna kõik puhastatavad pinnad saavad MF kangaga puhastades koheselt puhtaks ( ei toimu ühe (mustuse)kihi asendamist teise (kemikaali) kihiga) nagu see kodukeemiaga puhastades toimub, ei jää mikroobidel paljunemiseks enam soodsat keskkonda. Kui võrrelda tavalist põrandamoppi MF kangast mopiga on esimeses mikroobide paljunemiseks väga head tingimused.
Norras kasutatakse Norwexi kangaid opiruumise desinfiseerimiseks. Kemikaalidega desinfitseerimisel tapetakse küll bakterid, kuid nende jääkidel hakkab umbes poole tunni pärast kasvama uus kiht baktereid. Microfiiber kangas korjab aga bakterid oma sisse ega lase neid sealt enam välja, seega ei jää pinnale surnud baktereid ja saastumine toimub uuesti tunduvalt pikema aja järel.

MF kanga hooldus. Mustuse eemaldamine MF kangast toimub pesemise teel. Pesta võib käe vahel seebi ja veega, või pesumasinas pesuvahendeid kasutades. Vee temperatuur võib olla kuni 90 kraadi. Ei tohi kasutada konditsioneere (pesuloputusaineid), kuna struktuurne MF kangas imab konditsionneri niivõrd, seda ei ole võimalik välja loputada. MF kanga kauakestvust iseloomustab see, et teda on võimalik pesumasinas pesta kuni amortiseerumiseni 2000 korda. Microfiiber põrandamopi hooldamisel tuleb silmas pidada, et märgkoristuse mopp ei jääks pärast töötamist kuivama mopihoidjale. Moppi on vaja kuivatada eraldi, et kinnitustarrad ei kahjustuks.

MF kanga tootmine. Tootmine on koondatud suurte tekstiilitraditsioonidega Hiinasse. Tootmine on puhas, allutatud emafirma kontrollile, Saksamaalt pärit kaasagne sisustus tagab ühtlase kvaliteedi. Ometi on ka selle tootmise juures operatsioone, mida kvaliteedi saavutamiseks sooritatakse käsitsi: näiteks sulatatakse kangaste nelja nurga owerloki otsad küünlaleegil, mis tagab hargnematuse.

MF kanga kasutamine. Norwexi MF kangad on kasutusel kodukoristusel, tervishoiuasutustes, hotellides, restoranides, kõrgtehnoloogiliste seadmete hooldusel, büroodes ja kus iganes. Lai tootevalik annab võimaluse täielikult loobuda kemikaalide kasutamisest erinevates kohtades. Eriti peab soovitama MF kangast tooteid inimestele, kes on allergilised. Lisaks annavad microfiiber tooted head efekti pööratud naha, nahkmööbli, tugevasti määrdunud käte, ujumisprillide jm puhastamisel. On välja kujunenud rahvusvaheline värvikood professionnalses koristuses:punane –WC, sinine-elutuba, roheline-köök, kollane- vannituba. Neid värve saate vastavalt ka oma klientidele soovitada Isiklikus hügieenis leiavad kasutamist Microfiiber saunalinad, turbanid, meigirätikud ja mäekristallist deodorandid.
Norwexi MF tooteid turustatakse Norras, Kanadas, USA-s, Austraalias, Jaapanis, Hiinas, Taanis, Lätis ja 2003.a. sügisest ka Eestis. 2004. a. Alustati müügiga Iirimaal, Venemaal, Ukrainas ja Islandil.

Häid trikke, kuidas kodus hambaid valgendada

Alginfo

Enamus edukad näitlejannad jäävad silma lisaks ilusale väljanägemisele silma ka oma täiusliku naeratuse poolest, mõtle näiteks Julia Robertsi, Emma Robertsi, Blake Lively või Anne Hathaway. Ent ärge mõelgem, et kõik edukad on sündinud lumivalgete hammastega, neil on tegelikult palju abilisi, kes nende naeratuse eest hoolt kannavad.

Los Angeleses tegutsev hambaarst dr Sherri Worth, kelle klientide hulka kuulub ka palju kuulsusi, jagas trikke, kuidas igaüks saaksid kodus oma naeratust kaunimaks saada, kirjutab Elle.

Sega kokku plekke eemaldav pasta

Sega kokku 3 teelusikat soodat ja kaks teelusikat vesinikperoksiidi ja kasuta seda pastat, et eemaldada hammastelt laike (kuid ära hõõru nii teraseliselt, et ohustada hambaemaili). Hea nõuanne oleks proovida vesinikperoksiidilahust, mille toime on 3 protsenti või väiksem.

•    Joo musti vedelikke kõrre abil

Mustad joogid – kohv, tee, punane vein – teevad hammastele laike. Samas ei taha keegi ju loobuda hommikukohvist. Tore, et on probleemile hõlbus lahendus: joo musti jooke kõrre abil ning loputa suud ja pese hambaid alati peale tumedate vedelike tarbimist.

•Üks õun ööpäevas hoiab hambaarsti eemale ja aitab kaasa hambaid pesta. Paljud usuvad, et õunasöömine abistab hambaid puhastada ning eemaldab hammastelt kõik plekid.

•    Vahel abistab õige huulepulga kasutamisest

Erepunase huulepulga kasutamine toob hambad paremini esile ning jätab mulje, et hambad on tegelikust valgemad. Trikk on: eelista sinise alatooniga huulepulka oranžikale huulepulgale, kuna esimene muudab hambad näiliselt valgemaks.